1. Informatiile prezentate pe acest website au scop educaţional şi vizitatorii sunt în totalitate responsabili de felul în care le folosesc.
  2. Utilizatorii acestui website şi ale serviciilor de coaching EFT propuse sunt sfӑtuiţi sӑ consulte un medic, psiholog sau psihiatru autorizat înainte de a folosi în orice fel informaţiile sau serviciile.
  3. Acest website nu propune servicii medicale, consiliere psihologicӑ, diagnostice, terapie sau orice formӑ de tratament. Metoda EFT nu propune nici un fel de diagnostic sau tratament şi nu poate înlocui tratamentele recomandate de medici, psihologi sau psihiatri.
  4. Este resposabilitatea beneficiarului serviciilor de coaching EFT de a-l informa pe prestatar despre orice boalӑ, tratament sau condiţie fizicӑ sau mentalӑ.
  5. Contravaloarea serviciilor nu este returnatӑ dacӑ beneficiarul renunţӑ la ele, indiferent de motiv. Sesiunile programate şi anulate de beneficiar cu mai puţin de 24 de ore înainte se considerӑ plӑtite. Dacӑ sesiunile sunt anulate de cӑtre prestator, ele pot fi reprogramate de comun acord cu beneficiarul. Dacӑ prestatorul se aflӑ în imposibilitatea de a presta serviciile contractate, sesiunile neefectuate vor fi rambursate.
  6. Achiziţionarea serviciilor de coaching EFT presupune acceptarea acestor Termeni de utilizare şi Politica de confidenţialitate.
  7. Termenii de utilizare şi Politica de confidenţialitate pot fi modificate de cӑtre proprietarul acestui website. Orice modificare a Termenilor de utilizare va fi aplicatӑ inclusiv pentru serviciile deja contractate.