Programul RESTART

Este important sӑ înţelegem cӑ realitatea pe care o trӑim astӑzi este consecinţa alegerilor conştiente şi inconştiente fӑcute de noi în trecut şi sӑ ne oprim din auto-sabotaj. În loc sӑ mergem în direcţia dorinţelor noastre, am mers în direcţia fricii. În loc sӑ experimentӑm lucruri noi, am construim ziduri de protecţie între care suntem prizonierii emoţiilor şi gândurilor negative despre noi înşine. Puterea noastrӑ stӑ în a ne examina trecutul fӑrӑ a ne judeca şi a accepta a ceea ce suntem, simţim şi gândim. Stӑ în a face alegeri noi, conştiente, aliniate cu valorile şi nevoile noastre. Stӑ în a lucra constant cu noi înşine şi în a persevera în direcţia doritӑ cu încredere şi bucuria de a ne descoperi resursele interioare.
Programul RESTART este un program de coaching EFT de 6 luni pe parcursul cӑrora eşti susţinut sӑ examinezi, identifici şi sӑ transformi obstacolele emoţionale şi mentale din trecut astfel încât sӑ-ţi creezi viaţa pe care o doreşti. RESTART îţi oferӑ:
+ instrumente simple, practice şi te susţine sӑ înveţi sӑ le foloseşti autonom, tot restul vieţii ;
+ suport individual din partea unui coach EFT experimentat, pe parcursul sesiunilor şi între sesiuni;
+ exercitii personalizate şi teme de lucru individual între sesiuni.

Detalii practice:

 • 18 sesiuni coaching EFT, de 60 minute fiecare, în ritm de 3 sesiuni/lunӑ.
 • Sesiunile pot fi în persoanӑ (doar în Bucureşti, numӑr limitat de locuri) sau online (Skype), luni-vineri, 9 :00-19 :00.
 • Sesiunile sunt programate în aceeaşi zi a sӑptӑmânii, la aceeaşi orӑ, stabilite de comun acord pentru fiecare lunӑ. Sesiunile în persoanӑ anulate cu mai puţin de 24 de ore înainte se considerӑ plӑtite şi nu se reprogrameazӑ. Reprogramarea sesiunilor, solicitatӑ cu cel puţin 24 de ore înainte, este posibilӑ doar în limita orelor disponibile.
 • Suportul de lucru între sesiuni constӑ în:
  • teme şi exerciţii EFT personalizate pe care le lucrezi singur(ӑ), în ritmul tӑu;
  • rӑspunsuri la întrebӑri prin e-mail sau mesagerie.
 • Costul programului în funcţie de metoda de platӑ aleasӑ :
  • Platӑ integralӑ 6 luni : 2700 RON, sumӑ plӑtitӑ integral înainte de prima sesiune.
  • Platӑ în douӑ rate de 1530 RON fiecare, prima ratӑ înainte de prima sesiune, a doua înainte de sesiunea a 10a.
  • Platӑ în rate lunare : 600 RON/lunӑ, înainte de fiecare lunӑ.

30 MINUTE GRATUIT

Vrei mai multe informaţii înainte sӑ te decizi sӑ lucrezi cu mine? Vrei sӑ te asiguri cӑ modul meu de lucru îţi convine? Îţi ofer o sesiune gratuitӑ de 30 de minute, telefonicӑ sau online (Skype).