Ce este coaching EFT ?

Sesiunile individuale de coaching EFT reprezintӑ timpul pe care îl aloci ca sӑ obţii claritate asupra ţelurilor tale, sӑ identifici potenţiale soluţii la diverse situaţii, sӑ iei decizii pe care sӑ le pui în practicӑ şi sӑ depӑşeşti obstacolele, asistat de un coach.
Scopul ultim este sӑ descoperi şi sӑ-ţi utilizezi din ce în ce mai mult potenţialul, pentru a-ţi crea viaţa pe care o doreşti.
Cadrul general este cel al unei sesiuni de coaching, în esenţӑ un dialog.
Am introdus EFT în sesiunile de coaching dupӑ ce am observat mulţi ani, în experienţa mea personalӑ şi profesionalӑ, cât de dificil ne este sӑ constientizӑm şi sӑ înlӑturӑm obstacolele emoţionale, sӑ renunţӑm la vechi credinţe şi obiceiuri, cu toate cӑ suntem constienţi cӑ nu ne sunt benefice şi nu le dorim. Am gӑsit în EFT, metodӑ pe care am folosit-o personal caţiva ani înainte de a mӑ forma ca practician, atât o abordare blândӑ cât şi eficientӑ a emoţiilor negative şi a credinţelor limitative.

Ce este EFT?

EFT (Emotional Freedom Techniques sau Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ) este o metodӑ minte-corp, care integreazӑ elemente ale meridianelor energetice care stau la baza medicinii tradiţionale chineze. Ea constӑ în stimularea prin presare a unor puncte de pe meridianele energetice ale corpului, în timp ce atenţia este conştient îndreptatӑ asupra emoţiilor legate de o situaţie pe care dorim sӑ o rezolvӑm. Deşi face parte din categoria de terapii neconvenţionale pentru care cercetӑrile ştiinţifice sunt abia la început (algoritmul de bazӑ a fost prezentat public abia în 1995), EFT este utilizat cu rezultate remarcabile pentru :

  • scӑderea stresului şi restabilirea relaxӑrii fizice şi mentale ;
  • eliminarea şi transformarea emoţiilor negative (anxietate, furie, vinӑ, frustrare, etc.);
  • eliminarea anumitor tipuri de dureri sau discomfort fizic;
  • depӑşirea credinţelor limitative şi deschiderea cӑtre noi posibilitӑţi;
  • cultivarea stӑrii de linişte, gândirii clare, cu mai multӑ încredere, autonomie şi creativitate.

Cât dureazӑ o sesiune?

Timpul alocat unei sesiuni este de 60 de minute.

Sesiune unicӑ sau pachet de sesiuni?

Este destul de rar ca un client sӑ încheie complet într-o singurӑ sesiune, cu excepţia cazului în care este obişnuit cu coachingul şi are o situaţie clarӑ, punctualӑ, de rezolvat.
De aceea, îţi recomand pachetul de 3 sesiuni, pe care le poţi efectua cu frecvenţa cu care doreşti. Cei mai mulţi clienţi preferӑ sesiunile sӑptӑmânale, dar pot fi mai dese sau mai rare, în funcţie de ritmul tӑu.
Dacӑ ai nelӑmuriri sau alte întrebӑri, contacteazӑ-mӑ la mihailescumargareta@gmail.com

Unde au loc ?

Sesiunile pot fi în persoanӑ, online sau telefonic*.
Sesiunile în persoanӑ au loc în Bucureşti, la clinica Ozon, str. Aviaţiei nr 9 (2 min de staţia de metrou Aurel Vlaicu).
Pentru sesiunile online ai nevoie de un cont Skype (pe laptop, tableta sau telefon) şi o conexiune care sӑ permitӑ conectarea în mod video.

*sesiuni telefonice sunt rezervate clienţilor cu care am mai lucrat, fie în persoanӑ, fie online.

Cât costӑ ?

Sesiunile în persoanӑ :
Cost : 180 RON/sesiune
Pachet 3 sesiuni : 150 RON/sesiune = 450 RON/pachet
Sesiunile online (Skype) sau telefonic*:
Cost: 150 RON/sesiune
Pachet 3 sesiuni : 120 RON/sesiune = 380 RON/pachet

Cum plӑtesc?

Toate sesiunile se plӑtesc în avans, pe baza unei facturi emise dupӑ confirmarea programӑrii . Plata trebuie confirmatӑ cu cel puţin 24 de ore lucrӑtoare înainte de data sesiunii (în cazul sesiunii unice) sau de data primei sesiuni (în cazul pachetelor de 3 sesiuni).