Acesta este un exerciţiu EFT pentru eliberarea emoţiilor negative asociate perioadei de toamnӑ-iarnӑ, fӑrӑ soare şi cu temperaturi joase.

Exerciţiul se adreseazӑ îndeosebi celor care vor sӑ foloseascӑ EFT singuri şi nu ştiu exact cum sӑ tapoteze şi ce sӑ spunӑ. Dar şi cei care au deja experienţӑ îl pot folosi ca ghid.
Poţi descӑrca exerciţiul în format PDF aici: SERIA EFT Practic - Zile gri - descurajare, tristete si neputinta.

Frazele sunt generale. Pentru a obţine rezultate cât mai bune, este important sӑ foloseşti propriile tale cuvinte. Înlocuieşte-le pe cele care crezi cӑ nu ţi se aplicӑ cu altele care sӑ descrie cât mai exact ce simţi şi ce gândeşti. Este important sӑ admiţi dificultӑţile, chiar dacӑ nu îţi este uşor. Pentru a elibera o emoţie negativӑ, mai întâi trebuie sӑ o recunoşti! Nu uita cӑ cel mai important lucru este acceptarea de sine şi trateazӑ-te cu rӑbdare şi blândeţe.

ATENŢIE: dacӑ experimentezi stӑri emoţionale intense în timp ce tapotezi sau intensitatea creşte în loc sӑ scadӑ, este important sӑ continui, chiar fӑrӑ sӑ spui nimic, pânӑ intensitatea scade. Îţi recomand sӑ lucrezi cu un practician EFT pentru problemele cu încӑrcӑturӑ emoţionalӑ mare. Acest material are scop educaţional şi nu înlocuieşte diagnosticul sau tratamentul prescris de un medic sau psiholog.

Respirӑ adânc şi îndreaptӑ-ţi atenţia asupra stӑrii tale din acest moment. Cum te simţi? Descurajat? Obosit? Letargic? Lipsit de energie? Ai senzaţia de foame tot timpul? Ce simţi? Tristeţe? Anxietate? Neputinţӑ? Agitaţie? Noteazӑ cuvintele care descriu cel mai bine ce simţi acum. Cum şi unde simţi aceste emoţii în corp? Simţi tensiune în umeri, spate sau tâmple? Simţi vreo contracţie, ca de exemplu în abdomen? Cum este respiraţia ta? Noteazӑ ce observi. Dӑ o notӑ stӑrii tale, pe o scarӑ de la 0 la 10 unde 0 înseamnӑ „nu am nimic” şi 10 este discomfortul maxim posibil.
Acum lasӑ de o parte hârtia cu observaţiile tale şi practicӑ exerciţiul de mai jos. Gӑseşti descrierea punctelor şi cum sӑ tapotezi aici: https://margaretamihailescu.coach/eft/.

Punctul karate (PK):
Cu toate cӑ simt descurajare, tristeţe şi neputinţӑ şi nu ştiu exact motivele, mӑ accept profund şi complet.
Cu toate cӑ simt cӑ nu pot sӑ fac nimic, nu mӑ pot concentra sӑ duc lucrurile pânӑ la capӑt şi mӑ gândesc cu groazӑ câte am de fӑcut, mӑ accept în totalitate exact aşa cum sunt.
Cu toate cӑ simt cӑ aş vrea sӑ mӑnânc în continuu şi nu mӑ pot opri, mӑ iubesc şi mӑ accept aşa cum sunt.

Vârful capului (VC): Toate aceste emoţii negative care mӑ copleşesc în acest moment,
Început sprânceanӑ (IS): Aceastӑ descurajare, tristeţe şi nepuţinţӑ,
Coada ochiului (CO): Aceastӑ letargie din care nu pot ieşi,
Sub ochi (SO): Aceastӑ poftӑ de mâncare exasperantӑ, fӑrӑ raţiune şi fӑrӑ sfârşit,
Sub nas (SN): Nu înţeleg ce se întâmplӑ cu mine şi asta mӑ nelinişteşte.
Bӑrbie (B): Nu pot sӑ fac nimic.
Claviculӑ (C): Nu am energie pentru nimic şi parcӑ mintea nu-mi mai funcţioneazӑ.
Sub braţ (SB): Nu vreau decât sӑ mӑ ascund în pat şi sӑ fiu lӑsat în pace.

(VC): Nu mӑ pot concentra şi nimic nu are sens.
(IS): Mӑ îngrijoreazӑ şi am deja prea multe griji.
(CO): Vreau sӑ mӑ mişc dar nu pot şi mӑ simt vinovat.
(SO): Nu pot scӑpa de aceastӑ tristete şi descurajare.
(SN): E atât de întuneric şi de frig şi nu fac faţӑ.
(B): Am impresia cӑ nu se va termina niciodatӑ
(C): Şi cӑ nu mai am energie sӑ merg mai departe.
(SB): E prea mult pentru mine.

(VC): S-au adunat prea multe zile gri,
(IS): Prea multe probleme şi situaţii cӑrora nu le gӑsesc rezolvare.
(CO): Nu mai vӑd lumina de la capӑtul tunelului.
(SO): Am uitat când a fost ultima datӑ când m-am simţit bine.
(SN): Am uitat sӑ mӑ bucur de viaţӑ.
(B): Alerg tot timpul între disperare şi abandon.
(C): Sunt singur şi am impresia cӑ ceilalţi nu mӑ înţeleg.
(SB): Mӑnânc ca sӑ-mi acopӑr acest mare gol din stomac.

(VC): Apoi mӑ simt şi mai rӑu.
(IS): Mӑ critic şi mӑ judec pentru ce fac şi ce nu fac.
(CO): Îmi este ruşine şi prefer sӑ mӑ ascund.
(SO): Nu vreau sӑ mӑ vadӑ nimeni aşa cum sunt acum.
(SN): Mӑ simt lipsit de speranţӑ.
(B): Mӑ simt lipsit de valoare.
(C): Mӑ simt neputincios şi atât de deprimat.
(SB): Ce pot sӑ fac?

Opreşte-te un moment şi reciteşte ce ai scris înainte. Re-evalueazӑ intensitatea stӑrii tale şi vezi dacӑ s-a schimbat. Mai existӑ ceva care încӑ te deranjeazӑ? Care sunt acele aspecte? Noteazӑ-le şi scrie în dreptul lor ce intensitate au.
Lucreazӑ-le pe rând, folosind afirmaţii simple în toate punctele de pe faţӑ şi corp. Foloseşte, de exemplu, fraze de aducere aminte precum: „aceastӑ nelinişte în zona abdomenului” sau „aceastӑ poftӑ de ciocolatӑ”, „aceastӑ tristeţe în piept”, etc. Dӑ-ţi voie sӑ spui cuvintele care îţi vin în minte fӑrӑ sӑ le cenzurezi. Dupӑ fiecare rundӑ, re-evalueazӑ intensitatea. Îţi recomand sӑ nu treci la afirmaţii pozitive înainte de a scӑdea intensitatea sub 3.
O datӑ ce starea ta s-a îmbunӑtӑţit considerabil, poţi face exerciţiul mai departe, folosind afirmaţii pozitive.

(VC): Chiar dacӑ încӑ simt cӑ nu pot sӑ fac nimic, aici şi acum pot sӑ fac o alegere diferitӑ.
(IS): Pot sӑ aleg sӑ respir adânc şi sӑ mӑ relaxez
(CO): Şi sӑ eliberez toate emoţiile şi gândurile negative.
(SO): Aleg sӑ-mi acord un moment de rӑgaz
(SN): Şi sӑ simt în inimӑ apreciere pentru ceea ce sunt.
(B): Aleg sӑ încetez sӑ mӑ judec şi sӑ mӑ învinovӑţesc.
(C): Aleg sӑ încetez sӑ vӑd totul în gri.
(SB): Aleg sӑ vӑd partea pozitivӑ a lucrurilor, chiar dacӑ încӑ îmi este greu.

(VC): Aleg sӑ mӑ reconectez cu sursa mea de luminӑ şi energie.
(IS): Aleg sӑ fac lucrurile care mӑ aduc mai aproape de ce îmi doresc şi renunţ la celelalte.
(CO): Încetez orice presiune inutilӑ de a fi într-un anume fel.
(SO): Aleg sӑ-mi acord timp, sӑ încep lucrurile pe rând şi sӑ termin ce am început.
(SN): Aleg sӑ-mi apreciez corpul ca pe prietenul cel mai bun
(B): Şi sӑ-l hrӑnesc şi sӑ-l îngrijesc cu iubire.
(C): Îmi acord dreptul, timpul şi spaţiul de a fi ceea ce sunt
(SB): Şi mӑ iubesc şi mӑ accept în totalitate.

(VC): Mӑ iubesc şi mӑ apreciez din toatӑ inima fӑrӑ aprobarea celorlalţi!
(IS): Îmi apreciez curajul de a-mi recunoaşte momentele de slӑbiciune
(CO): Şi de a merge mai departe!
(SO): Îmi apreciez sensibilitatea şi capacitatea de a resimţi emoţii atât de diferite!
(SN): Sunt recunoscӑtoare pentru ce simt
(B): Pentru cӑ aşa învӑţ şi mӑ apropii mai mult
(C): De ceea ce sunt cu adevӑrat
(SB): Şi de adevӑrata resursӑ de putere care este chiar inima mea!

Respirӑ adânc şi elibereazӑ orice rӑmӑşiţӑ de energie negativӑ.