Curioasӑ.

Îmi place sӑ învӑţ.

Încӑpӑţânatӑ şi voluntarӑ.

Îmi fac singurӑ o pӑrere.

Intuitivӑ.

Experimentez cu entuziasm domenii noi.

Cu capul plin de idei.

Interesatӑ de cunoaştere de sine, emoţii şi potenţial creativ.

Cum am ajuns coach EFT ?
Acum aproape 20 de ani, cariera mea a evoluat de la munca relativ solitarӑ de cercetӑtor la cea de project manager, manager şi apoi consultant în resurse umane. Sӑ gӑsesc soluţii? Floare la ureche! Sӑ mӑ descurc în hӑţişul complex al relaţiilor şi aşteptӑrilor? Sӑ zicem cӑ a fost o şcoalӑ dificilӑ…
La început am fӑcut ce ştiam cel mai bine. Am citit cӑrţi, am fost la cursuri (E.S.P.E.R.E., Ascultӑ-ţi corpul, art terapie, Gestalt) şi am continuat sӑ învӑţ şi sӑ explorez. Una peste alta nu m-am descurcat aşa de rӑu, dar de fiecare datӑ
În 2007 m-am format în coaching (Metasysteme Coaching), din dorinţa de a lucra individual cu clienţii mei. Îmi plӑcea sӑ fiu consultantӑ şi sӑ ţin cursuri, dar rezultatele mi se pӑreau prea lente şi schimbӑrile prea puţine sau prea superficiale. În plus, subiectele dificile, de obicei în jurul emoţiilor negative, relaţiilor interpersonale şi conflictelor, nu aveau nici o şansӑ sӑ fie discutate deschis în grupuri.
Practicând coaching individual, m-am apropiat şi mai mult de sursa problemelor. De ambele pӑrţi! Deşi tehnic excelenţi, clienţii mei recent promovaţi în poziţii de manageri erau copleşiţi de presiunea de a performa, de frica de a fi criticaţi şi de a eşua. Pe de altӑ parte, în ciuda celor 15 ani de experienţӑ, multe cursuri şi şcoli, eu încӑ mӑ temeam cӑ nu ştiu destul şi nu sunt destul de bunӑ. Dacӑ emoţiile ar fi putut sӑ vorbeascӑ, biroul unde ţineam sesiunile de coaching ar fi fost asurzitor!
În anii care au urmat am scris mii de pagini de observaţii detaliale, am pus sute de întrebӑri. Am aflat despre EFT sau Tehnicile de Eliberare Emoţionalӑ în 2012, la un eveniment online organizat de editura Hay House. Am fӑcut exerciţiile (în limba englezӑ !) şi am fost uimitӑ de cât de repede funcţioneazӑ, deşi prima datӑ intensitatea emoţiilor a crescut dramatic în loc sӑ scadӑ, ca atunci când ridici capacul de pe oala sub presiune. Am folosit metoda ocazional, fӑrӑ sӑ o înţeleg complet şi fӑrӑ sӑ obţin alte rezultate decât o stare de relaxare. Abia în 2017, când am fost la cursurile de practician EFT, am pus toate piesele de puzzle la un loc şi am descoperit enormul potenţial al acestei metode. Am obţinut calificarea de practician EFT de Nivel 1 şi 2 (EFT & Matrix Reimprinting Academy). Astӑzi folosesc EFT ca principala modalitate de lucru cu obstacolele emoţionale atât pentru mine, cât şi în lucrul cu clienţii mei.
În 2018 m-am format şi ca practician Matrix Reimprinting, o tehnicӑ creativӑ care foloseşte EFT pentru a detecta şi schimba credinţele negative care ne dirijeazӑ viaţa, cu Karl Dawson, creatorul metodei.

Ce spun clienţii mei:

"Anxietatea mea care dura de 10 ani a început sӑ se dizolve după ce am lucrat cu tehnica EFT. Mulţumesc, Margareta, pentru ajutor. Mulțumesc EFT pentru o nouӑ viaţӑ!"


"EFT-ul meritӑ cu siguranţӑ încercat ca tehnicӑ, dar o mare parte din rezultatele pe care le poţi obţine, le vei obţine şi datoritӑ coach-ului care te însoţeşte în aplicarea tehnicii. Margareta este coach-ul potrivit, în primul rând pentru responsabilitatea cu care îşi trӑieşte propria viaţӑ."


"Mӑ bucur sӑ fiu printre primii care au beneficiat de efectele tehnicilor EFT. Deşi am fӑcut psihoterapie 4-5 ani cu un psihoterapeut specializat în psihoterapie Jungiana, am simţit nevoia sӑ lucrez şi corporal, pentru unele simptome care, deşi se amelioraserӑ, nu dispӑreau complet, ba chiar se agravau în condiţii de obosealӑ, stress sau boalӑ. Este vorba de cefalee, insomnie, dependenţӑ de zahӑr.
Am lucrat în sesiuni de coaching EFT şi pe probleme punctuale legate de bani şi relaţii defectuoase cu cei din jur. Intervenţia a lucrat ţintit pe credinţele mele vechi, inconştiente sau mai puţin conştientizate, defectuos construite şi care din interior determinau acţiuni iraţionale sau neînţelese. Am simţit cum acţiunea asupra punctelor energetice poate debloca corpul meu, în acelaşi timp cu deblocarea credinţelor iraţionale sau care nu-mi aparţineau. În acelaşi timp am simţit cӑ încep sӑ mӑ accept cu lucrurile mele bune sau rele, cu performanţele şi eşecurile mele şi, încet-încet, continui procesul de A FI cât mai aproape de ceea ce sunt eu cu adevӑrat. Am reuşit, astfel, sӑ ating zone insuficient lucrate în psihoterapie, care erau mult mai vechi şi pe care nu le-am putut sonda altfel, sӑ deblochez emoţii vechi şi sӑ vindec alte traume care, deşi erau conştientizate, nu îşi gӑseau o rezolvare.
Am gӑsit în Margareta un coach EFT pregӑtit, cu multӑ rӑbdare şi conţinere. Abilitatea de autodezvӑluire (disclosure) este o altӑ calitate pe care o întâlnim foarte rar în România la puţini terapeuţi, dar Margareta o practicӑ fӑrӑ efort, deschizând astfel drumul unei relaţii foarte bune de comunicare fӑrӑ reţineri, de încredere, conţinere şi nejudecare. Astfel am simţit facilitarea atingerii unor probleme sensibile şi vindecarea lor pentru mine."


"De la o vreme tot mai mult auzeam de aşa zisa Eliberare emoţionalӑ. Interesant, îmi ziceam în treacӑt, dar suna complicat. Şi iatӑ cӑ mӑ întâlnesc cu o persoanӑ dragӑ, pe care o preţuiesc mult, care îmi spune cӑ existӑ aceastӑ metodӑ simplӑ, dar foarte eficientӑ pe care o practicӑ. Eu mai ca Toma aşa, îmi sunӑ un pic prea bine. Dar cum curiozitatea nu-mi dӑdea pace, iatӑ-mӑ înscrisӑ la o serie de întâlniri, recunosc, fӑrӑ sӑ iau lucrurile prea în serios...
Dupӑ primele întâlniri am realizat cӑ pornisem într-o cӑlӑtorie cӑtre mine însӑmi, reamintindu-mi lucruri de mult uitate, dar care mi-au influenţat apoi alegerile. Şi dupӑ alte câteva întâlniri am început sӑ simt. Sӑ simt aceea senzaţie de bine când experimentezi o nouӑ claritate, o nouӑ stare de echilibru, de acceptare necondiţionatӑ a propriei persoane şi, de ce nu, de a simpatiza tot mai mult cu ea.
Sunt recunoscӑtoare acum curiozitӑţii şi omului drag ce mӑ însoţeşte în cӑlӑtorie. O cӑlӑtorie a inimii."