V1. 24 mai 2018

Acest website este operat de S.C. ON-LINE LEARNING STUDIO S.R.L.
C.U.I. 18468374, Registrul Comerţului J40/4031/10.03.2006,
Adresa: BUCURESTI, sector 3, Bd. Camil Ressu 38
Contact: mihailescumargareta@gmail.com, 0371.134.079 (Vodafone).

Aceastӑ paginӑ te informeazӑ despre colectarea şi utilizarea datelor tale personale, precum şi despre drepturile tale legate de acestea.

Tipuri de date colectate şi modul de colectare:

Datele personale colectate în prezent sunt:
Nume şi prenume
Adresa e-mail
Telefon
CNP
Adresӑ
Nume de utilizator Skype
Nume de utilizator Facebook.
Colectarea datelor este realizatӑ prin formularul de contact (pagina „Contact”), prin e-mail, telefon sau direct de cӑtre reprezentantul societӑţii.

Date de utilizare a website-ului sunt colectate automat, în mod anonim, de cӑtre WordPress şi Jetpack, pentru statistici referitoare la numӑrul de utilizatori, paginile vizualizate şi numӑrul de vizualizӑri, ţara utilizatorului, click-uri, termeni cӑutaţi, comentarii şi aprecieri.

Scopul şi durata de utilizare a datelor

Datele colectate sunt necesare comunicӑrii şi furnizӑrii serviciilor, precum şi pentru îndeplinirea obligaţiilor legale legate de contracte, facturi şi evidenţe contabile.
Datele colectate sunt utilizate pentru:
a) comunicarea serviciilor, ofertelor şi clarificӑri legate de acestea;
b) întocmirea facturilor şi evidenţe contabile;
c) furnizarea de servicii online (Skype) dacӑ ai optat pentru acestea;
d) furnizarea de servicii suport (Facebook, telefon), dacӑ ţi-ai exprimat acordul pentru acestea.
Datele sunt stocate în condiţii care sӑ asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Datele necesare facturӑrii şi evidenţei contabile sunt transmise cӑtre prestatarul de servicii de contabilitate şi sunt arhivate conform legii.
Toate datele sunt utilizate doar pentru scopurile menţionate mai sus şi nu sunt transmise sub nici o formӑ, cu excepţia situaţiei în care informaţiile sunt solicitate de cӑtre o autoritate publicӑ, conform legii.

Drepturile tale legate de datele personale

Ai dreptul sӑ fii informat despre colectarea şi prelucrarea datelor tale personale, sӑ obţii acces la datele deţinute în legӑturӑ cu tine, sӑ soliciţi modificarea sau ştergerea datelor şi sӑ te opui prelucrӑrii lor în scopuri de marketing sau sӑ restrictionezi prelucrarea lor. De asemenea, ai dreptul de a depune plângere la autoritatea naţionalӑ dacӑ nu obţii un rӑspuns satisfӑcӑtor privind datele personale şi respectarea drepturilor tale.
Poţi sӑ te informezi despre drepturile tale legate de protecţia datelor personale, în limba românӑ, pe website-ul Uniunii Europene:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_ro sau
pe website-ul Autoritӑţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:
http://www.dataprotection.ro/.

Pentru orice informaţie legatӑ de confidenţialitatea datelor personale mӑ poţi contacta la adresa mihailescumargareta@gmail.com.