CLUB EFT este grup deshis, cu scop educaţional, dedicat celor care vor sӑ afle mai multe şi sӑ practice EFT (Emotional Freedom Tehnique, Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ, Tapping). Eşti binevenit sӑ te înscrii pe pagina facebook a grupului, sӑ inviţi prieteni şi sӑ participi la discuţii şi ÎNTÂLNIRILE CLUBULUI EFT.

Intalnirile clubului EFT - front page_2

ÎNTÂLNIRILE CLUBULUI EFT sunt deschise celor care doresc sӑ se elibereze de stres şi emoţii negative şi sӑ facӑ schimbӑri pozitive în viaţa lor.
Multe lucruri se ascund sub eticheta “stres” şi avem tendinţa sӑ le ignorӑm deşi energia şi vitalitatea noastrӑ se deterioreazӑ vizibil. Tratӑm mai degrabӑ efectele stresului atunci când ne îmbolnӑvim, de multe ori abia atunci când boala devine o piedicӑ, devine recurentӑ sau cronicӑ. Ignorӑm semnale precum migrene, insomnii, dureri de spate, iritaţii ale pielii, dificultӑţi de concentrare, lipsӑ de energie, mâncatul compulsiv, etc.

Avem tendinţa sӑ punem stresul pe seama factorilor externi şi în special a relaţiilor cu ceilalţi. Foarte puţini dintre noi acordӑ atenţie şi timp adevӑratelor cauze ale stresului, care sunt interne şi specifice fiecӑrei persoane şi îşi au rӑdӑcinile în emoţiile şi credinţele noastre negative. De aceea, întrucât numai noi înşine putem cunoaşte realitatea noastrӑ interioarӑ (ce simţim şi ce gândim) şi putem face alegeri de viaţӑ sӑnӑtoase, nu putem aştepta ca altceva din exterior sau altcineva sӑ ne rezolve problemele.
Este posibil sӑ ne îmbunӑtӑţim semnificativ calitatea vieţii acţionând conştient, folosind informaţiile şi instrumentele potrivite, pentru a elimina nu numai simptomele ci şi cauzele stresului, prin metode simple, la îndemâna oricui. Te invit sӑ descoperi EFT (Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ) şi cum le poţi folosi singur. Vei descoperi cӑ prin utilizarea zilnicӑ a EFT, doar 15 minute dacӑ atât ai la dispoziţie, vei putea sӑ :

 • te readuci rapid într-o stare de calm şi concentrare atunci când ai nevoie ;
 • îti creşti nivelul de energie şi vitalitatea ;
 • reduci semnificativ durerile şi alte simptome fizice fӑrӑ a folosi medicamente ;
 • îţi menţii echilibrul la locul tӑu de muncӑ dacӑ presupune un nivel zilnic ridicat de stres;
 • scazi intensitatea şi frecvenţa emoţiilor negative precum frica, furia şi tristeţea;
 • elimini obiceiuri nesӑnӑtoase precum mâncatul excesiv, fumatul, consumul de alcool, etc ;
 • investighezi şi sӑ lucrezi pentru a descoperi adevӑratele cauze ale problemelor din viaţa ta.

EFT foloseşte elemente din medicina tradiţionalӑ chinezӑ şi presupune tapotarea cu degetele a unor puncte de meridian energetic situate pe faţӑ şi partea superioarӑ a corpului.
Întâlnirile CLUBULUI EFT au loc lunea seara, o datӑ pe lunӑ, între orele 18 :30 şi 21 :30, la Education Point, str. Mendeleev 7 (Piaţa Amzei), București. Le-am creat ca grup de suport care îţi oferӑ:

 • un mediu plӑcut, lipsit de agresivitate, în care te familiarizezi cu practica EFT ;
 • siguranţӑ (Nu trebuie sӑ participi la discuţii dacӑ nu vrei !) ;
 • relaxare şi energie pozitivӑ plus energia concentratӑ a grupului în timpul exerciţiilor ;
 • exerciţii de grup şi demonstraţii individuale folosind EFT şi Matrix Reimprinting pentru diferite situaţii de viaţӑ;
 • reducere de 20% la achiziţionarea sesiunilor sau pachetelor individuale.

O datӑ ce ai deprins tehnicile de bazӑ EFT, le poţi folosi oricând, oriunde, toatӑ viaţa.
Costul participӑrii este de doar 30 RON/întâlnire şi acoperӑ cheltuielile legate de închirierea sӑlii.
Poţi plӑti cash în ziua întâlnirii sau în avans prin transfer bancar sau direct la ING.
Pentru înscriere şi detalii legate de platӑ trimite-mi un mesaj la adresa mihailescumargareta@gmail.com
Vei avea nevoie de ceva de scris şi de o rezervӑ de apӑ.

ATENTIE : Acest eveniment nu se adreseazӑ persoanelor care au experimentat traume semnificative, suferӑ de depresie sau dependenţe. Dacӑ nu eşti sigur cӑ e bine sӑ participi, trimite-mi un mesaj la mihailescumargareta@gmail.com

Datele urmӑtoarelor întâlniri : 12 noiembrie şi 10 decembrie 2018.
Dacӑ vrei sӑ ştii mai multe despre mine, gӑseşti aici : https://margaretamihailescu.coach/despremine/