Numele meu este Margareta Mihӑilescu. Sunt coach şi practician EFT şi Matrix Reimprinting, cu formare internaţionalӑ şi experienţӑ de peste 15 ani în consultanţӑ în resurse umane, training şi coaching.
Lucrez cu femei peste 40 de ani, sensibile şi creative, cu educaţie excelentӑ şi visuri mari, dar care nu trӑiesc la înӑlţimea potenţialului lor, nu îndrӑznesc sӑ se exprime şi sӑ-şi manifeste talentele pe deplin, pentru cӑ sunt blocate de frica de respingere şi îndoiala de sine. Specialitatea mea este înlӑturarea obstacolelor prin eliminarea fricilor şi anxietӑţii, folosind tehnici blânde şi extraordinar de rapide şi eficace.
Doresc sӑ te ajut şi pe tine sӑ-­ţi descoperi Puterea Sensibilitӑţii şi sӑ-­ţi îndeplineşti visurile. Coachingul este ceva nou pentru tine? Nu ai auzit de EFT? Gӑseşti pe acest site informaţii despre mine şi ce spun clienţii mei, cum lucrez (termeni şi condiţii, cum se desfӑşoarӑ o sesiune, metoda EFT şi Matrix Reimprinting) şi ce ofer (oferta individualӑ, oferta pentru organizaţii).
Ai şi alte întrebӑri şi doreşti sӑ mӑ cunoşti personal, înainte de a te decide sӑ lucrezi cu mine? Îţi ofer o sesiune de descoperire de 30 de minute, gratuitӑ, fӑrӑ nici o obligaţie, pe care o poţi programa oricând aici.

semnatura

Coaching EFT îţi oferӑ cadrul, suportul şi instrumentele pentru a-ţi acorda timp şi atenţie ţie însuţi/însӑţi şi a-ţi materializa dorinţele prin reconectarea la propriile resurse interioare. Eşti asistat sӑ devii autonom în gestionarea oricӑrei situaţii de viaţӑ, de un coach EFT cu pregӑtire şi experienţӑ, dedicat, care se perfecţioneazӑ continuu şi respectӑ un nivel înalt de eticӑ şi confidenţialitate.

Mai multe detalii ...

30 MINUTE GRATUIT

Vrei mai multe informaţii înainte sӑ te decizi sӑ lucrezi cu mine? Vrei sӑ te asiguri cӑ modul meu de lucru îţi convine? Îţi ofer o sesiune gratuitӑ de 30 de minute, telefonicӑ sau online (Skype).

Ce este EFT?

EFT (pronunţat i-ef-ti, abrevierea Emotional Freedom Technique, în românӑ Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ) sau Tapping (de la The Tapping Solution, tradusӑ ca “soluţia de tapotare”) este o metodӑ minte-corp care integrezӑ elemente din medicina tradiţionalӑ chinezӑ cu elemente de psihologie modernӑ. Dezvoltatӑ începând cu anii ’60 şi formalizatӑ de Gary Craig în 1995, metoda EFT este utilizatӑ astӑzi de un numӑr crescând de coachi, medici, terapeuţi, şi practicieni.

Mai multe despre EFT ...

Dificultatea unei schimbӑri nu stӑ în gӑsirea unei cӑi noi, ci în abandonarea celor vechi.

Copyright ON-LINE LEARNING STUDIO S.R.L. © 2019