Anxietatea mea care dura de 10 ani a început sӑ se dizolve după ce am lucrat cu tehnica EFT. Mulţumesc, Margareta, pentru ajutor. Mulțumesc EFT pentru o nouӑ viaţӑ!

Am lucrat în sesiuni de coaching EFT pe probleme legate de bani şi relaţii defectuoase cu cei din jur. Intervenţia a lucrat ţintit pe credinţele mele vechi, care din interior determinau acţiuni iraţionale sau neînţelese. Am simţit cӑ încep sӑ mӑ accept cu lucrurile mele bune sau rele, cu performanţele şi eşecurile mele şi, încet-încet, continui procesul de A FI cât mai aproape de ceea ce sunt eu cu adevӑrat. Am reuşit, astfel, sӑ deblochez emoţii vechi şi sӑ vindec traume care, deşi conştientizate, nu îşi gӑseau rezolvare.

EFT-ul meritӑ cu siguranţӑ încercat ca tehnicӑ, dar o mare parte din rezultatele pe care le poţi obţine, le vei obţine şi datoritӑ coach-ului care te însoţeşte în aplicarea tehnicii. Margareta este coach-ul potrivit, în primul rând pentru responsabilitatea cu care îşi trӑieşte propria viaţӑ.

Am gӑsit în Margareta un coach EFT pregӑtit, cu multӑ rӑbdare şi conţinere. Abilitatea de autodezvӑluire este o calitate pe care o întâlnim foarte rar în România, dar Margareta o practicӑ fӑrӑ efort, deschizând astfel drumul unei relaţii foarte bune de comunicare fӑrӑ reţineri, de încredere, conţinere şi nejudecare. Astfel am simţit facilitarea atingerii unor probleme sensibile şi vindecarea lor pentru mine.

Dupӑ primele întâlniri am realizat cӑ pornisem într-o cӑlӑtorie cӑtre mine însӑmi, reamintindu-mi lucruri de mult uitate, dar care mi-au influenţat apoi alegerile. Şi dupӑ alte câteva întâlniri am început sӑ simt aceea senzaţie de bine când experimentezi o nouӑ claritate, o nouӑ stare de echilibru, de acceptare necondiţionatӑ a propriei persoane. 

Ce este EFT?

EFT (pronunţat i-ef-ti, abrevierea Emotional Freedom Technique, în românӑ Tehnici de Eliberare Emoţionalӑ) sau Tapping (de la The Tapping Solution, tradusӑ ca “soluţia de tapotare”) este o metodӑ minte-corp care integrezӑ elemente din medicina tradiţionalӑ chinezӑ cu elemente de psihologie modernӑ. Dezvoltatӑ începând cu anii ’60 şi formalizatӑ de Gary Craig în 1995, metoda EFT este utilizatӑ astӑzi de un numӑr crescând de coachi, medici, terapeuţi, şi practicieni.

Mai multe despre EFT ...

Dificultatea unei schimbӑri nu stӑ în gӑsirea unei cӑi noi, ci în abandonarea celor vechi.

30 MINUTE GRATUIT

Vrei mai multe informaţii înainte sӑ te decizi sӑ lucrezi cu mine? Vrei sӑ te asiguri cӑ modul meu de lucru îţi convine? Îţi ofer o sesiune gratuitӑ de 30 de minute, online (Skype sau Zoom).

Copyright ON-LINE LEARNING STUDIO S.R.L. © 2019